REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTTIRILDI

01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile; 

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 25,75,

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 26,75 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.