Özet Döviz Pozisyon Raporunda Yeni Düzenleme

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Özet Döviz Pozisyonlama süreci ilgili taraflardan alınan geri bildirimler değerlendirilmiş, geçiş aşamasını hafifletme için söz konusu kapsamın kapsam raporu ve süresinde ayrıntılı olarak belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

 

        1. Merkezi büyüklüğü hal ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalarda, muhteşem halin devamı banyo bakımlarından muaf tutulmuştur.

 

       2. Raporlama kapsamı kapsamına girme belirlemesinde esas alınan, yurt içi tüm ödemelerdeki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye borçlandırılır.

 

       3. Aylık özet döviz pozisyonu raporu için bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirilmiştir.

 

        Ayrıca:

 

       a) Yurt içi tüm ödemelerdeki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan en düşük harcamaları 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporun çıkması üzere ertelenmiştir.

 

      b) Yurt içi tüm ödemelerdeki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin geçmişlerin en geç bildirim süresi 30 Haziran2023'e uzatılmıştır.

 

    Bilgi edinilmesi ve kapsamların dahil edilmesinin dahil edilmesi, tebliğ edilmesi konusunda gerekliliğini rica ederiz.

    https://www.turmob.org.tr/haberler/4f606bc3-f51e-4333-b775-f27f539a0404/girisimlerimiz-sonuc-verdi---ozet-doviz-pozisyon-raporunda-yeni-düzenleme