KAREKOD STANDARDI KILAVUZU

E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi ve e-adisyon belgesi olarak düzenlenen e-belgelerde yer alacak karekod un 01.09.2023 tarihinden itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulunması gerekmektedir.


Bu kapsamda e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi ve e-adisyon belgesi olarak düzenlenen e-belgelerde yer alacak karekod alanında hangi bilgilerin yer alacağı ve bu bilgilerin veri standartları konusunda mükellefleri bilgilendirmek karekod standardı kılavuzu hazırlanmıştır.

 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Karekod_veya_Barkod_Standardi_Kilavuzu_V.1.0.pdf