Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 22 Mayıs Pazartesi Gününe Kadar Uzatılmıştır

Tarih: 15.05.2023

Sayı: VUK-155/ 2023-6

TC

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/155

Konusu: 17 Mayıs 2023 bitiş tarihine kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine

(Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilmesi ve ödeme sürelerinin

Uzatılması.

Tarihi: 15.05.2023

Sayısı: VUK-155/ 2023-6

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler özelliklerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci

Maddesinde ki yetkiye dayanılarak 17 Mayıs 2023 günü bitişine kadar verilmesi gereken 2023 I.

Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin

Verme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin önemi önemlidir

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin

Uzatılması:

17 Mayıs 2023 bitiş tarihine kadar verilmesi gereken 2023 I.Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler

Üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar

Uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi boyunca beyanname verme tarihi 17

Mayıs 2023 günü sonu olan özel hesap süresi tabi mükellefleri de harcamadır.