E-Defter Yükleme Süresi 5 Haziran 2023 Tarihine Uzatılmıştır.

 

                                                                                                       TC

                                                                                HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

                                                                                     Gelir İdaresi Başkanlığı

 

                                                                               VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/157

 Konusu:   Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 tarihine kadar düzenlenmesi ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine alınması gereken “Elektronik Defter Beratlarının süresinin uzatılması.

Tarihi:  29/05/2023

Sayısı:  VUK-157 / 2023-8

 

1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler ücreti, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci parçadaki yetkiye dayanılarak, e-Defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erene kadar oluşturma ve imzalaması gereken e-Defterlerin kurulması ve imzalanma süresi ile aynı anda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Kullanılması gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yükleme süresinin uzatılması bu Sirkülerin değerini içerir.

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 tarihine kadar hazırlanması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminin kullanılması gereken “Elektronik Defter Beratlarının yükleme süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi gününün sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

         

           

                                                                                                                                                                                                                                                                    Bekir BAYRAKDAR                       

                                                                                                                                                                                                                                                                   Gelir İdaresi Başkanı