DİJİTAL VERGİ DAİRESİ HİZMETE AÇILDI

07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:552) yayımlanmıştır. Yayımlanan Tebliğ’de; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilen Dijital Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Dijital Vergi Dairesinin hizmete açılması ile İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, elektronik uygulamalara https://dijital.gib.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yapılması imkanı sağlanmıştır. Dijital Vergi Dairesine, daha önce İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi gibi uygulamalar için alınan şifreler ile erişim sağlanabilecektir.

Dijital Vergi Dairesinde yer alan hizmetler

 1) Borç ödeme.

 2) Mükellefiyet durum yazısı alınması.

 3) Borç durum yazısı talebinde bulunulması.

 4) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.

 5) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.

 6) Vergi kimlik numarası doğrulama.

 7) Vergi kimlik numarası sorgulama.

 8) e-Vergi levhası sorgulama.

 9) Re’sen terk sorgulama.

10) ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.

11) Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.

12) Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.

13) Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.

14) e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.

15) Özelge talep edilmesi.

16) Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.

17) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

 İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dâhilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu Sistem üzerinden sunulacaktır.

Saygılarımızla,