Borç Yapılandırma, Matrah Arttırımı Beyan ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı.

    

7440 Sayılı kanun kapsamında Vergi ve SGK Borç Yapılandırma, Stok affı , Kasa/Ortaklar hesapları düzeltme ve Matrah Artırımı başvuru, beyan ve bildirim süreleri 1 AY uzatıldı.

 

  • Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla başvuru,  Beyan  ve bildirim süreleri bir ay uzatılarak 30.06.2023 olarak değişti.
  • İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31.07.2023 tarihi olarak değişti.

                                           

 

                                                                                                               CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı:73000

 

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanununun 9 uncu  maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

 

 

                                                                  25 Mayıs 2023

 

                                                                                                                                                               Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

 

 

          25/5/2023 TARİHLİ VE 7300 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

                                                                       KARAR

 

Uzatılan Süreler

MADDE 1-  (1) 9/3/2023 Tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların  Yeniden  Yapılandırılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun      2  nci,   3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 inci ve 8 inci ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için ön görülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar ( bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 2- (1)  Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1)  Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.