ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ

01/07/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 447,15.-TL Aylık brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32.-TL olarak açıklamıştır.

01/07/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SİGORTA

PRİMİNE ESAS

KAZANÇ TUTARLARI:

01/07/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas

kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.

Günlük kazanç alt sınırı:447,15 TL

Aylık kazanç alt sınırı:13.414,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı:3.353.63 TL

Aylık kazanç üst sınırı:100.608,90 TL

Sigorta Primi işçi payı (%14) :1.878,03 TL

Sigorta Primi işveren payı (20,5): 2.749,97 TL

Sigorta Primi işveren payı (15,5):2.079,25 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 134,15 TL

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2):268,29 TL

İşverene Maliyeti:16.432,76 TL

İşverene Maliyeti:15.762,04 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

Net Ücret :11.402,32TL

Saygılarımızla...