492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7344

Ekli “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Kararın başlatılmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

 

                                          6 Temmuz 2023

                                                                                                                                                                             Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1 - (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) belirtilen tarifenin “II- Sürücü belgesi harcı” beyan bölümü hariç dahil olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında verilen maktu harç tutarları (maktu ve nispi harcın asgari ve azami miktarlarını cesetler dahil) %50 oramda artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberindeki telefon kullanımına izin verilen harcı” açıklama bölümü (1) düzenlenen fıkrasında yer alan harcı gideri 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiş olarak yeniden belirlenmiş .

MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı sonrasında izleyen gün eve girer.

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.