2024 YILI İÇİN SGK PRATİK BİLGİLERİ SİZLER İÇİN DÜZENLEDİK

2024 yılı için SGK açısından tüm prtaik bilgileri kategorilerine uygun olarak aşağıda sizler için derledik.

 

ASGARİ ÜCRET (2024)

 
 
   

 

01.01.2024--31.12.2024

   

Asgari Ücret Tutarı

20.002,50 TL

   

 

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER

TABAN

TAVAN

 

01.01.2024 - 31.12.2024 Dönemi için

20.002,50 TL

            150.018,90 TL

 

01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi için

 

   13.414,50 TL

100.608,90 TL

 

01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi için

10.008,00 TL

75.060,00 TL

 

01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi için

6.471,00 TL

48.532,00 TL

 

01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi için

5.004,00 TL

37.530,00 TL

 

01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi için

3.577,50 TL

26.831,40 TL

 

01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi için

2.943,00 TL

22.072,50 TL

 

01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi için

2.558,40 TL

19.188,00 TL

 

01.01.2018 - 31.12.2018 Dönemi için

   2.029,50 TL

15.221,40 TL

 

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi için

1.777,50 TL

13.331,40 TL

 

01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi için

1.647,00 TL

10.705,50 TL

 

01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi için

1.273,50 TL

8.277,90 TL

 

01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi için

1.201,50 TL

7.809,90 TL

 

01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi için

1.134,00 TL

7.371,00 TL

 

01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi için

1.071,00 TL

6.961,50 TL

 
             

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

01.07.2024 - 31.12.2024 Dönemi için

 

 

01.01.2024 - 30.06.2024 Dönemi için

 

 

01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi için

23.489,83 TL

 

01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi için

19.982,83 TL

 

01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi için

15.371,40 TL

 

01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi için (Genelge 4)

10.848,59 TL

 

01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi için

10.596,74 TL

 

01.07.2021 - 31.12.2021 Dönemi için

8.284,51 TL

 

01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemi için

7.638,96 TL

 

01.07.2020 - 31.12.2020 Dönemi için

7.117,17 TL

 

01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemi için

6.730,15 TL

 

01.07.2019 - 31.12.2019 Dönemi için

6.379,86 TL

 

01.01.2019 - 30.06.2019 Dönemi için

6.017,60 TL

 

01.07.2018 - 31.12.2018 Dönemi için

5.434,42 TL

 

01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi için

5.001,76 TL

 

01.07.2017 - 31.12.2017 Dönemi için

4.732,48 TL

 

01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi için

4.426,16 TL

 

01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi için

4.297,21 TL

 

01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi için

4.092,53 TL

 

01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi için

3.709,98 TL

 

01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi İçin

3.541,37 TL

 

01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi için

3.438,22 TL

 
             
             
             

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI

 
             

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI

 
 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

 
 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

 

Toplam

14

20,5

34,5

 
             

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI

 
 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

 
 

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

 

Toplam

7,5

24,5

32

 
     

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2017'den itibaren)

 

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı

2021 Yılında

2022 Yılında

2023 Yılında

2024 Yılında

 
 

4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden

0

0

0

0

 

 

  YILLIK  ÜCRETLİ İZİNLER

HİZMET SÜRELERİ

a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar

14 işgünü

b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

20 işgünü

c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar

26 işgünü

 * Ancak 18 yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştakilerin izni 20 günden az olamaz.

         

 İHBAR TAZMİNATLARI

HİZMET SÜRELERİ

BİLDİRİM SÜRESİ

TAZMİNAT TUTARI

 a) 6 aydan az

2 hafta

2 haftalık ücret

 b) 6 ay - 1,5 yıl arası

4 hafta

4 haftalık ücret

 c) 1,5 yıl - 3 yıl arası

6 hafta

6 haftalık ücret

 d) 3 yıldan fazla

8 hafta

8 haftalık ücret

(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

         

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI (2024)

         

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)    Tek çocuk (En fazla  iki Çocuk için uygulanır)

Aile Zammı (Aylık)

01.01.2024 - 31.12.2024

 157.68 TL

400.05 TL

2.000,25 TL

01.07.2023 - 31.12.2023

105.75 TL

268.29 TL

1.341,45 TL

01.01.2023 - 30.06.2023

78.90 TL

200.16 TL

1.000,80 TL

01.11.2022 -31.12.2022

51,01 TL

129,42 TL

647,10 TL

01.07.2022 -31.12.2022

12,94 TL

129,42 TL

647,10 TL

01.01.2022 - 30.06.2022

10,02 TL

100.08 TL

500,40 TL

01.01.2021 - 31.12.2021

7,16 TL

71,55 TL

357,75 TL

01.01.2020 - 31.12.2020

5.89 TL

58.86 TL

294,30 TL

01.01.2019 - 31.12.2019

5,12 TL

51.17 TL

255,84 TL

01.01.2018-31.12.2018

4,06 TL

40,59 TL

202,50 TL

01.01.2017 -31.12.2017

3,55 TL

35,55 TL

177,75 TL

01.01.2016 - 31.12.2016

3,29 TL

32,94 TL

164,70 TL

01.07.2015 - 31.12.2015

2,54 TL

25,47 TL

127,35 TL

01.01.2015 - 30.06.2015

2,40 TL

24,03 TL

120,15 TL

01.07.2014 - 31.12.2014

2.27 TL

22.68 TL

 113.40 TL

01.01.2014 - 30.06.2014

2.14 TL

21.42 TL

107.10 TL

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA  KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2024)

 
         

01.01.2024 - 31.12.2024 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı :20.002,50 TL

 
 
         

 

UYGULANACAK CEZA

01.01.2024 31.12.2024

 

İDARİ PARA CEZASI

 

UYGULANACAK FİİLLER

 

a)

1) Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesini; 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (Kurum) belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için,

Bir aylık asgari ücret

20.002,50 TL

 

 

2) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için,

Asgari ücretin iki katı

40.005,00 TL

 

 

3) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde (1-b) de sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için,

Asgari ücretin beş katı

100.012,50 TL

 

b)

İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlerden,

 

 

 

 

1)     Kamu İdarelerine

Asgari ücretin üç katı

60.007,50 TL

 
 

 

1)     Bilanço esasına göre defter tutanlara

Asgari ücretin üç katı

60.007,50 TL

 
 

 

2)     Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

Asgari ücretin iki katı

40.005,00 TL

 
 

 

3)  Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

Bir aylık asgari ücret

20,002,50 TL

 
 

c)

Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için,

 

 

 

 

1)     Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

Aylık asgari ücretin 1/5 i

4.000,50 TL

 

 

2)     Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,

Aylık asgari ücretin 1/8 i

2.500,31 TL

 

 

3)   Ek belgenin Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,

Aylık asgari ücretin 1/2 si

10.001,25 TL

 

 

4)   Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın,

Asgari ücretin iki katı

40.005,00 TL

 

d)

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

Asgari ücretin iki katı

 

 

e)

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilen işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere,

 

 

 

Not: İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak (5-a), (5-b) ve (5-c) ye göre idari para cezası uygulanır.

 

 

1)     Bilanço esasına göre defter tutanlara

Asgari ücretin on iki katı

240.030,00 TL

 

 

2)     Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

Asgari ücretin altı katı

120.015,00 TL

 

 

3)   Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

Asgari ücretin üç katı

60.007,50 TL

 

 

4)   Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,

 

 

 

 

ii.   Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak (5-a) ve (5-b) ye göre idari para cezası uygulanır,

 

 

 

 

 

iii.Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve (5-a) ya göre idari para cezası uygulanır,

 

 

5)   İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı-soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için,

Aylık asgari ücretin 1/2 si

10.001,25 TL

 

 

 

Ek 1) İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre idari para cezası uygulanır.

 

f)

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankaların Kurumca istenen belgeleri en geç 1 ay içinde vermemesi veya aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden fazla işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asılmaması halinde,

Asgari ücretin iki katı

40.005,00 TL

 

g)

1) Sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirmesi; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi; Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olayların Kuruma bildirilmesi ve Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işi üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere,

Bir aylık asgari ücret

20.002,50 TL

 

 

 

 

2.000,25 TL

 

 

 

 

 

 

 

2) Kamu idareleri ile bankaların, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeyen ya da sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,

Aylık asgari ücretin 1/10’u

 

h)

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısının ve bunların işe başlama tarihinin Ticaret Sicil Memurluklarına bildirilmesi durumunda Ticaret Sicil Memurluklarınca buna bağlı yapılması gereken bildirimlerin;  Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bildirimlerin yasal süresi içinde Kuruma yapılmaması halinde, yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için,

Bir aylık asgari ücret

20.002,50 TL

 

ı)

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının,

 

 

 

 

1)Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında, (eylemleri başka bir suç oluştursa dahi)

Asgari ücretin beş katı

100.012,50 TL

 

 

2)Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265.maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca,

Asgari ücretin on katı

200.025,00 TL

 

i)

1)Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

Asgari ücretin beş katı

100.012,50 TL

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2)Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın belirlenen süreden geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Asgari ücretin iki katı

40.005,00 TL

 

 

 

 

 

 

*Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, İşyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,

 (2) de belirtilen cezalar üçte ikisi oranında uygulanır.

 

 

 

3) (Ek cümle: 13/2/2011-6111/45 md.) Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına

Asgari ücretin 1/10’u

2.000,25 TL

 

 

4) hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına

Asgari ücretin 1/2

10.001,25 TL

 

 

5) (Ek paragraf: 4/4/2015-6645/48 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalıların hizmet bilgilerinin 100 üncü madde kapsamında Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince, Kurumca belirlenen süre içinde elektronik ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde sigortalı başına

Asgari ücetin 1/5’i

4.000,50 TL

 

 

6) geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı     başına

Asgari ücret 1/10’u

2.000,25 TL

 

 

   *Ancak, idari para cezası ilgili yılın aralık    ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört katını geçemez.

 

 

 

 

j)       9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için

Asgari ücretin 1/10’u

2.000,25 TL

 

 

k)     100 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara

Asgari ücret 1/2

 

 

 

l)        Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için

Bir aylık asgari ücret

20.002,50 TL

 

 

m)   Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

 

 

 

 

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına

Asgari ücret 1/5

4.000,50 TL

 

 

2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına

Asgari ücret 1/8

2.500,31 TL

 

 

3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına

Asgari ücret 1/2

10.001,25 TL

 

 

4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

 

 

 

 

  GEÇMİŞ YILLARDAKİ ASGARİ ÜCRETLER

     

Uygulama Dönemi

16 Yaşını Doldurmayan İşçilerin Aylık Asgari Ücreti (TL)

16 Yaşını Doldurmuş İşçilerin Aylık Asgari Ücreti (TL)

01/01/2014 - 30.06.2014

0,00 TL

1.071,00 TL

01/07/2014 - 31.12.2014

0,00 TL

1.134,00 TL

01/01/2015 - 30.06.2015

0,00 TL

1.201,50 TL

01/07/2015 - 31.12.2015

0,00 TL

1.273,50 TL

01.01.2016  -  31.12.2016

0.00 TL

1.647,00 TL

01.01.2017 - 31.12.2017

0.00 TL

1.777,50 TL

01.01.2018 - 31 12 2018

0,00 TL

2.029,50 TL

01.01.2019 - 31 12 2019

0,00 TL

2.558,40 TL

01.01.2020 - 31 12 2020

0,00 TL

2.943,00 TL

01.01.2021 - 31 12 2021

0,00 TL

3.577,50 TL

01.01.2022 - 30.06.2022

0,00 TL

5.004,00 TL

01.07.2022 - 31.12.2022

0,00 TL

6.471,00 TL

01.01.2023 - 30.06.2023

0.00 TL

10.008,00 TL

01.07.2023 - 31.12.2023

0,00 TL

13.414,50 TL

01.01.2024 - 31.12.2024

0,00 TL

20.002,50 TL

 

 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

           

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

2024 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 58,46)

 

 

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

167.473

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

 

2

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

1.402

Bu durumdaki her işçi için

 

3

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

2.345

Bu durumdaki her işçi için

 

4

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

9.381

99/1-b ceza maddesinin dört katı

 

5

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

1.402

Bu durumdaki her işçi için

 

6

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

1.402

Bu durumdaki her işçi için

 

7

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

1.402

Bu durumdaki her işçi için

 

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

5.506

Bu durumdaki her işçi için

 

9

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

20.901

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

 

10

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

1.515

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

 

11

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

1.515

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

 

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

5.506

 

 

13

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

5.506

 

 

14

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

1.515

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

 

15

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

2.667

Bu durumdaki her işçi için

 

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

5.506

 

 

17

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

2.667

Bu durumdaki her işçi için

 

18

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

2.667

Bu durumdaki her işçi için

 

19

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

2.667

Bu durumdaki her işçi için

 

20

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

2.667

Bu durumdaki her işçi için

 

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

14.740

 

 

22

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

2.667

Bu durumdaki her işçi İçin

 

23

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

14.740

 

 

24

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

14.740

 

 

25

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

14.740

 

 

26

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

14.740

 

 

27

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

14.740

 

 

28

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

14.740

 

 

29

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

14.740

 

 

30

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

14.740

 

 

31

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

133.981

 

 

32

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

133.981

 

 

33

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

133.981

 

 

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

 
             

Geçici Madde-10: 7244 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanununa geçici 10. madde eklenmiştir. 17.04.2020 tarihinden itibaren geçici 10. madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarı idari para cezası uygulanır.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

İŞKUR 2024 YILI UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC) MİKTARLARI (TL)

 

 

 

 

 

 

 

sıra no

iş kanunu 4857

kanun maddesi

ceza maddesi

FİİL

2024 YILI CEZA MİKTARLARI

AÇIKLAMA

1

4857

30

101

Özel sektörde engelli işçi çalıştırmamak

20.901,00

Çalıştırılmayan her engelli ve her ay için özel sektör işverenlerine uygulanır.

2

4857

30

101

Kamuda engelli ve/veya eski hükümlü işçi çalıştırmamak

20.901,00

Çalıştırılmayan her engelli ve/veya eski hükümlü işçi ve her ay için kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanır.

3

4904

 

20/a

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak

189.246,00

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.

4

4904

 

20/a

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek

378.515,00

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

5

4904

 

20/a

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak

94.623,00

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.

6

4904

 

20/b

Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenlemek

473.149,00

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.

7

4904

 

20/b

Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleme fiilini tekrar etmek

946.309,00

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

8

4904

 

20/b

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet almak

189.246,00

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.

9

4904

 

20/c

İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek

189.246,00

İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

10

4904

 

20/d

Özel istihdam bürolarınca, Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek

47.303,00

Özel istihdam bürolarına düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.

11

4904

 

20/d

Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlerce Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek

47.303,00

Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlere düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.

12

4904

 

20/e

Özel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek

9.441,00

Ek teminatın banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi halinde özel sitihdam bürolarına uygulanır.

13

4904

 

20/f

Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak

28.365,00

İzin almadan ilanları yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere fiilin her bir tekrarında uygulanır.

14

4904

 

20/g

Özel istihdam bürolarınca yurt dışı hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak.

9.441,00

Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için özel istihdam bürolarına uygulanır.

15

4904

 

20/g

Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyeerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürmek

473.149,00

Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götüren gerçek ve tüzel kişilere her bir fiil için uygulanır.

16

4904

 

20/g

İşverenlerce yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak

9.441,00

Yurtdışına işçi götürme izni olsun olmasın Kuruma onaylatılmayan her bir hizmet akdi için işverenlere uygulanır.

17

4904

 

20/h

Kurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek

47.303,00

Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.

18

4904

 

20/i

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek

28.365,00

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere her bir fiil için uygulanır.

19

4904

 

20/j

Özel istihdam bürolarının, müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemesi

189.246,00

Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde özel istihdam bürolarına uygulanır.

20

4904

 

20/k

Özel istihdam bürolarınca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak

473.149,00

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.

21

4904

 

20/l

Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunmak

94.623,00

İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinde bulunanlara uygulanır.

22

4904

 

20/m

Tarım işçileri ile sözleşme imzalamamak veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmemek

4.711,00

Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için uygulanır.

23

4904

 

20/n

Kurum aracılığı olmaksızın daimi işçi almak

189.246,00

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir daimi işçi için uygulanır.

24

4904

 

20/n

Kurum aracılığı olmaksızın geçici işçi almak

94.623,00

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir geçici işçi için uygulanır.

25

4904

 

20/o

Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermemek

9.441,00

Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermeyen kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için uygulanır.

26

4904

 

20/p

Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlamak

47.303,00

Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için uygulanır.

27

4904

 

20/r

Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanmak veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet göstermek

473.149,00

Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.

28

4904

 

20/s

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket etmek

189.246,00

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için uygulanır.

* Uygulanan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içinde İŞKUR Hizmet B * Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit tak * Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İŞKUR Hizmet Birimleri veznesine veya * 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gü * Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Karar kesinleşmesin * Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması halinde, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun aracılığı ile yapılması halinde, dekontun açıklama bölümüne bu tebligatın tarih ve sayısı ile i * 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, idarî para c hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

 

 

 

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 
 

İDARİ PARA CEZALARI

2024 YILI İPC

 
 
 
 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

56.752

 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

22.688

 

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

45.406

 

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

3.768

 

AÇIKLAMALAR:

     

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

 

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

 

2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI :% 58.46

 

 

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA MİKTARI (TL) YENİDEN DEĞERLEME ORANI %58.46

AÇIKLAMA

 

6. MADDE

78/a  MADDE (*)

4.738 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde                         

 
 

14. MADDE

78/b  MADDE

33.971 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde         

 
 

17. MADDE

78/c  MADDE

4.738 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için      

 

19. MADDE

78/c  MADDE

 

26. MADDE

78/ç  MADDE

33.971 TL

 

 
 

28. MADDE

78/d  MADDE (*)

10.176 TL

Kuruluşların yetkili sorumluları hakkında / Fiilin tekrarı halinde ise ayrıca bağış miktarı kadar

 
 

 

78/e  MADDE

33.971 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde         

 

 

 

 

78/f  MADDE

4.738 TL

 

 
 

 

78/g  MADDE

33.971 TL

 

 
 

 

78/ğ  MADDE

33.971 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde         

 
 

 

78/h MADDE

4.738 TL

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde         

 
 

65. MADDE

78/ı  MADDE

4.738 TL

İzinsiz aldığı her işçi için

 
 

68. MADDE

78/i  MADDE

10.176 TL

İşveren veya işveren vekiline aldığı her işçi için

 
 

 

78/j  MADDE

10.176 TL

 

 

73. MADDE

78/j  MADDE

 

(*) Bentlerde belirtilen fiilleri işleyenler, idari yaptırım kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle sendika organlarında görev alamaz.

 

1-Öngörülen idari yaptırımlar, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir.

 

2-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine, 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.