2022 YILI VERİLERİNE GÖRE VERBİS'E KAYIT ZORUNLULUĞU SÜRESİ

2022 Yılı Verilerine Göre VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu Süresi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) 2022 yılı verilerine göre belirlenen şartları taşıyan işletmelerin, veri sorumlularının “Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt süreleri 30.05.2023 tarihinde sona erecektir.

Şartlar:

2022 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü “VERBİS” 30.05.2022 tarihinde dolmaktadır.

NOT: VERBİS’e kayıt olmakla ilgili ERTA DENETİM olarak süreçlerinize yardımcı olabiliriz. Bu sebeple 30.05.2023 trihinden önce tarafımıza ulaşarak bilgi vermenizi rica ederiz.

1- 2021 Verilerine Göre VERBİS’e Kayıt Şartları:

2022 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü “VERBİS” 30.05.2022 tarihinde dolmaktadır.

 2- Çalışan Sayısının Tespiti:

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir.

Dernek, Vakıf veya Sendikaya ait İktisadi işletmenin sicile kayı şartlarından olan yıllık 50 çalışan sayısının tespiti için tamamlanmış bir önceki yıl kayıtlarına bakılır. İlk defa kurulan İktisadi İşletmenin yıllık çalışan sayısının tespiti için de o yılın bitmesi ve biten yılın sayılarına göre işlem yapılması esastır.

3- Mali Bilanço Toplamının Tespiti:

Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir.

Buna göre 2022 yılı veri sorumlusunun beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan “aktif” bölümündeki toplam rakam 25 milyon TL üzeri ise 30.05.2022 tarihine kadar VERBİS’e kayıt zorunludur.