1 Temmuz Tarihi İtibariyle Vergi İncelemelerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor !

7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 140’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile vergi incelemesi tutanak ile değil vergi müfettişinin düzenleyeceği bir yazı ile başlayacak. Dolayısıyla vergi müfettişinden gelen yazı artık mükellefi incelemeye başlamak için tutanak imzalamaya davet eden bir yazı değil, doğrudan vergi incelemesinin başladığını ve incelemenin konusunu açıklayan bir yazı olacak.

28 Haziran 2022 tarih ve 31880 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ile vergi incelemelerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda;

  • 7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 140’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile vergi incelemesi tutanak ile değil vergi müfettişinin düzenleyeceği bir yazı ile başlayacak.
  • İlgili madde metninde de değişiklik yapılarak incelemenin dairede yapılacağı ifade edildi. Diğer taraftan mükellefin talep etmesi durumunda inceleme iş yerinde de yapılabilecektir.

 

İlgili resmi gazete linki aşağıda yer almaktadır;

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-2.htm