31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatılmıştır.

İlgili kararın linki aşağıda yer almaktadır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200831-14.pdf

Bu içeriği paylaş