Yönetim Danışmanlığı

Günümüz iş ortamı, giderek daha entegre ve karmaşık hale gelen dünyamızda oldukça rekabetçi bir duruma gelmiştir. Böylesine dinamik ve karmaşık ortamda rekabet avantajı yaratabilmek için, doğru stratejileri tanımlamak, farklı iş yapış şekilleri yaratmak, stratejiler ile operasyonları uyumlu hale getirecek çözümleri hayata geçirmek firmalar için kaçınılmazdır. ERTA/PRAXITY’nin bu bağlamda sunduğu hizmetler şöyledir:

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama, kurumsal bir organizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmayı, çalışanlarının aynı amaca odaklanmalarını sağlamayı, şirketin faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesine öncülük etmeyi hedeflemektedir. Diğer bir ifadeyle, bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.

YAPILANDIRMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA

Rekabet, hız ve değişim günümüzün temel kavramları haline gelmiştir.  Ekonomik krizler ve şirketlerin devamlı yenilenme ihtiyacı duyması, şirketlerin hayat akışlarında her daim varlığını sürdürmektedir. En profesyonel yönetim takımlarının dahi krizler esnasında, yenilenmeye ihtiyaç duyulan durumlarda, örneğin likidite problemleri ve diğer finansal zorluklarla karşılaşılan zamanlarda paralize olmaları, karar alma süreçlerinde ve kendi yönetim yeterliliklerinde tereddütlere düşmeleri çokça karşılaşılan bir durumdur.

Böyle zamanlarda şirketler, daha farklı ve daha önce gerek duyulmamış yönetim kabiliyetlerine ihtiyaç duyarlar ve finans, hukuk, muhasebe, satış, pazarlama, üretim gibi tüm fonksiyonların yeniden gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekir. ERTA/PRAXITY, bu doğrultuda şirketlere yeniden yapılandırma hizmeti vererek şirketlerin stratejik kararlar rehberliğinde yeniden yapılandırılmasını sağlamaktadır.

BÜTÇELEME SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

Planlama, yönetimin temel fonksiyonlarından biridir. İyi bir planlama sistemi kurmamış olan işletmelerin gelecek projeksiyonu yapmaları zorlaşır. Ayrıca, ellerinde karşılaştıracakları planlanmış veriler olmadığından, gerçekleşen verilerle planlanmış verileri de karşılaştıramazlar. Planlananla gerçekleşenin karşılaştırılması ise yönetimin diğer bir fonksiyonu olan kontrolü oluşturur. Dolayısıyla planlama fonksiyonunu ihmal eden bir işletme, aynı zamanda kontrol fonksiyonunu da ihmal etmiş olur. ERTA/PRAXITY, bu noktada şirketlerin verilerini planlama konusunda etkin hizmet vermekte olup, şirketlerin kontrol süreçlerini en pratik ve verimli şekilde dizayn etmektedir.

BİRLEŞME VE SATIN ALMA

Son birkaç yıldır, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısının hem Türkiye’de hem de dünyada hızla arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışın  altında yatan en önemli etken ise hem kurumsal şirketlerin hem de özel sermaye fonlarının birleşme ve satın alma işlemlerine olan ilgisinde meydana gelen kayda değer yükseliştir. Alanında uzman kişilerden oluşan entegre ekibiyle ERTA/PRAXITY, değer yaratmak, geleceğini güvence altına almak ve sürdürülebilir başarı sağlamak isteyen şirketlere, satın alma döngüsüne paralel hızda şu hizmetleri sunmaktadır:

  • Finansal inceleme çalışması – Alıcı taraf
  • Finansal inceleme çalışması – Satıcı taraf
  • Ticari ve pazar durum tespiti
  • Operasyonel Özel İnceleme
  • Birleşme ve satın alma sonrası hizmetler