Vergi Hizmetleri

ERTA/PRAXITY, hem yurtiçi hem yurt dışı uygulamalarda son derece tecrübeli olan denetim ekibi ile birlikte yüksek kalitede vergi hizmetleri sunmaktadır.

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Dünyada gelişen ticaret işlemleri sonucunda karmaşık bir mevzuat yapısı oluşmuş durumdadır. Bu karmaşık mevzuat yapısı içerisinde farklı sektörlerde farklı uygulamalara ilişkin etkin, güncel ve gerçek bilgiye ulaşabilmek şirketler için önemli bir kazanım olmaktadır. Bu noktada ERTA/PRAXITY’nin sunduğu vergi danışmanlığı hizmetleri şunları kapsamaktadır:

 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de vergisel açıdan gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
 • Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler

TASDİK HİZMETLERİ

Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Hizmetin genel amacı, ödenecek Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.

ERTA/PRAXITY, şirketlerin vergisel açıdan taşıdıkları riskleri uzman kadrosu ile yapmış olduğu denetim ile önceden tespit ederek vergisel risk unsurlarını minimuma indirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda sunulan tasdik hizmetleri şöyledir:

 • Yıllık kurumlar ve gelir vergisi beyannamesi ile eklerinin tasdiki (Tam tasdik)
 • Katma Değer Vergisi iadesi ve tasdiki işlemleri
 • Diğer tasdik hizmetleri
 • Yatırım indirimi tutarının tespiti
 • TÜBİTAK & Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporu
 • Kurumların sermaye artışı işlemlerinin tasdiki
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti işlemleri
 • İç kaynakların sermayeye ilavesinin tetkiki ve tasdiki
 • Stopaj iadesi tasdiki
 • İstisna gelirlerin tasdiki
 • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri