Denetim

Günümüz dünyasında şirketlerin, globalleşen ticari süreçlerin içerisinde doğru ve gerçek mali bilgilere ulaşabilmeleri gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle finansal tablolarının şeffaf hale gelmesi uluslararası bir koşul sonucunu doğurmuştur. ERTA/PRAXITY küresel bir iletişim ve çalışma ortamı içerisinde tüm müşterilerine denetim hizmeti vererek şirketlerin bu ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılamaktadır. Teknik, muhasebe ve denetim konularının yanı sıra sektörel anlamda da uzmanlığa sahip bir ekiple faaliyetlerini sürdüren ERTA/PRAXITY’nin denetim alanında sunduğu kapsamlı hizmetler şöyledir:

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, belirlenen kriterlere (örneğin, IFRS, US GAAP, vb.) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun kanıtların elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm tekniklerin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesini ve rapora bağlanmasını ifade eder.

Bu çerçevede ERTA / PRAXITY gerek yurtdışı gerekse de yurtiçi finansman şirketleri veya yatırımcılara yönelik Bağımsız Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
  • Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP)
  • İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP)

İÇ DENETİM VE YAPILANDIRILMASI

İç denetim bir kurumun operasyonlarını geliştirmek ve onlara değer katmak için tasarlanmış, bağımsız ve nesnel güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin verimliliğini değerlendirme alanında disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sunarak ilgili kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Bu noktada ERTA/PRAXITY, şirketlerin daha etkin bir kontrol mekanizması kurulabilmesi için, gerek uluslararası tecrübeye sahip yabancı danışmanlar gerekse de yurt içerisinde birçok önemli iç denetim projesine imza atmış profesyonellerle hizmet vermektedir.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ CİRO DENETİMİ

Alışveriş merkezlerinin içerisindeki kiracılar ile sistematik bir bilgi akışı sağlamaya yönelik bu denetim sürecinde ERTA/PRAXITY, alışveriş merkezi sahiplerinin mağaza kiracılarıyla yapmış oldukları ciro bazlı kiralama sözleşmesine istinaden oluşan kira bedellerinin ilgili dönemler içerisinde doğru beyan edilip edilmediğine dair doğruluk denetimi hizmeti vermektedir. Bu sayede hatalı veya eksik bildirimlerin engellenmesi, kiralama sözleşmesi kapsamında talep edilenlerin kiracılar tarafından yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü ve kiralama süreci boyunca tüm kiracılar ile kiralayan kurum arasında sistematik, gerçekçi, şeffaf bir sistemin kurulmasını sağlamaktadır.