Danışmanlık

Finans departmanı, kurum içi ihtiyaçlarla birlikte, tedarikçiler ve diğer kişi ve kurumlara yapılacak ödemeleri de karşılamakla yükümlüdür. Bunu yaparken piyasa alacaklarının tahsilini planlayarak gerekli olan vadelerde gerekli finansman tutarını hazır bulundurmayı amaçlamaktadır. Ancak ülke ve sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda, yapılan planlamanın çoğu zaman tahsilatların aksaması nedeniyle tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Firmalar bu gibi durumlarda dış kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve bu kaynağı da genellikle banka ve diğer finans kurumlarından sağlamaktadır.

 

ERTA/PRAXITY, deneyimli finans danışmanlarıyla birlikte şirketlerin finans ekiplerine destek ve eğitim vermektedir. Bankalarla yapılacak kredi görüşmelerinin öncesinde firmanın kısa ve uzun vadede ne tür bir finansmana ihtiyaç duyacağını belirlemekle başlayan bu hizmet kapsamında ayrıca maliyetlerde, kurlarda, alacak tahsil ve borç ödeme sürelerinde, firmanın yıllık büyüme oranı ve benzeri parametrelerde yaşanabilecek muhtemel değişikliklerin gelecek 3 yıllık süreçteki mali tablolara nasıl yansıyacağını gösteren çeşitli senaryoları içeren bir rapor da hazırlamaktadır.