FAİZ VE GAYRİMADDİ HAK BEDELLLERİ ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK VERGİ ORANLARI

FAİZ VE GAYRİMADDİ HAK BEDELLLERİ   ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE
ALINACAK VERGİ ORANLARI

 

TARAF DEVLET FAİZ (%) GAYRİMADDİ HAK BEDELİ (%)
1.AVUSTURYA 15 10
AVUSTURYA (REVİZE) 5  (Oesterreichische Kontrollbank AG ya da amacı ihracatı teşvik   etmek olan benzeri bir Türk kamu kuruluşu tarafından ihracatı teşvik amacıyla   verilmesi, garanti edilmesi ya da sigortalanması durumunda)
10 (Faiz bir banka tarafından elde edilmişse)

15 (Tüm diğer durumlarda)

10
2.NORVEÇ 15 10

 

NORVEÇ (REVİZE)

 

5 (Norveç Yönünden,
Devlet Emeklilik Fonu’na, Norveç İhracat Kredileri Garanti Kurumu’na, faizin   tamamının veya büyük bir kısmının Norveç Hükümeti’ne aktarılması şartıyla,   Eksportfinans ASA’ya ödenmesi halinde;  Türkiye yönünden,
Sosyal Güvenlik Fonu’na, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası’na ödenmesi   halinde)
10
10 (faizin bir bankaya ödenmesi halinde)
15 (tüm diğer durumlarda)
3.GÜNEY KORE 10 (iki yılı aşan borçlarda ve alacak taleplerinde) 10
15 (diğerlerinde)
4.ÜRDÜN   10 12
5.TUNUS 10 10
6.ROMANYA 10 10
7.HOLLANDA 10 (iki yılı aşan kredilerde) 10
15 (diğerlerinde)
8.PAKİSTAN 10 10
9.İNGİLTERE 15 10
10.FİNLANDİYA 15 10
FİNLANDİYA (REVİZE) 5 (Finlandiya İhracat Kredi Kurumu (Finnish Export Credit) veya FINNVERA   ile amacı ihracatı teşvik olan benzeri Türk kamu kurumları tarafından   ihracatı teşvik amacıyla verilen, garanti edilen veya sigortalanan borç veya   krediler yönünden) 10
10 (faizin bir banka tarafından elde edilmesi durumunda)
15 (tüm diğer durumlarda)
11.KKTC 10 10
12.FRANSA 15 10
13.ALMANYA (FESHEDİLEN) 15 10
ALMANYA (YENİ) 10 10
14.İSVEÇ 15 10
15.BELÇİKA 15 10
16.DANİMARKA 15 10
17.İTALYA 15 10
18.JAPONYA 10 (kredi, finans kurumlarından   alınmış ise) 10
 15 (diğer durumlarda)
19.B.A.E 10 10
20.MACARİSTAN 10 10
21.KAZAKİSTAN 10 10
22.MAKEDONYA 10 10
23.ARNAVUTLUK 10 10
24.CEZAYİR 10 10
25.MOĞOLİSTAN 10 10
26.HİNDİSTAN 10  (finansal kurum veya banka   tarafından verilen herhangi bir borca karşılık   ödeniyorsa)                        15
  15  (diğer durumlarda)  
27.MALEZYA 15 10
28.MISIR 10 10
29.Ç.H.C 10 10
30.POLONYA 10 10
31.TÜRKMENİSTAN 10 10
32.AZERBAYCAN 10 10
33.BULGARİSTAN 10 10
34. ÖZBEKİSTAN 10 10
35. A.B.D. 10 (faiz banka, finansal veya  tasarruf kuruluşları ile sigorta   şirketlerince verilen kredilerden   kaynaklanıyorsa)                   5 -10
15 (diğer durumlarda)
36.  BEYAZ RUSYA 10 10
37.  UKRAYNA 10 10
38.  İSRAİL 10 10
39. KUVEYT 10 10
40. RUSYA 10 10
41. SLOVAKYA 10 10
42. ENDONEZYA 10 10
43. LİTVANYA 10 5  (Sınai, ticari ve bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığı   ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)   
    10 (diğer durumlarda)
44. HIRVATİSTAN 10 10
45. MOLDOVA 10 10
46. SİNGAPUR 7,5 (her hangi bir   finansal              kurum tarafından alınan faizler için) 10
10 (diğer durumlarda)
47. KIRGIZİSTAN 10 10
48. TACİKİSTAN 10 10
49.ÇEK CUMHURİYETİ 10 10
50.BANGLADEŞ 10 10
51.LETONYA 10 5  (Sınai, ticari ve bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığı   ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)   
    10 (tüm diğer durumlarda)
52.İSPANYA 10  (faiz bir banka tarafından verilen harhangi bir borçtan   kaynaklanıyorsa veya sözkonusu faiz, ticari eşya veya ekipmanın bir Akit   Devlet teşebbüsüne kredili olarak verilmesi karşılığında ödeniyor ise ) 10
  15 (tüm diğer durumlarda )  
53.SUDAN 10 10
54.SLOVENYA  10 10
55.SURİYE 10 15 (patent, alameti farika, desen veya model, plan, gizli formül ya da   üretim yöntemi veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi   birikimi için)
  10 (sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere   edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının kullanımı veya kullanım   hakkı için)
56.YUNANİSTAN 12 10
57)TAYLAND 10 (sigorta şirketi dahil herhangi bir finansal kurum tarafından alınmış   ise) 15
  15 (diğer durumlarda)  
58)LÜKSEMBURG 10 (iki yılı aşan borçlanmalarda) 10
  15 (diğer durumlarda)  
59) ESTONYA 10 5 (sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığında   ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)
    10 (tüm diğer durumlarda)
60) İRAN 10 10
61. FAS 10 10
62. LÜBNAN 10 10
63. GÜNEY AFRİKA C. 10 10
64) PORTEKİZ 10 (iki yılı aşan borçlanmalarda) 10
  15 (diğer durumlarda)  
65. SIRBİSTAN VE 10 10
      KARADAĞ    
66. ETİYOPYA 10 10
67. BAHREYN 10 10
68. KATAR 10 10
69. BOSNA HERSEK 10 10
70. SUUDİ ARABİSTAN 10* 10
  71. GÜRCİSTAN 10 10
  72. UMMAN 10 10
  73. YEMEN 10 10
  74. İRLANDA 10 (İki yılı aşan bir borç ya da başka alacaktan dolayı ödenen veya bir   finans kurumu tarafından elde edilen   faizlerde)                             15 (diğer durumlarda) 10
75. YENİ ZELANDA 10 (bir bankaya ödenmişse)                      10
15 (tüm diğer durumlarda)
76. KANADA 15 10
77. İSVİÇRE 5 (Eximbank ya da amacı ihracatı teşvik etmek olan benzeri bir kuruluş   tarafından ihracatı teşvik etmek amacıyla verilen, garanti edilen ya da   sigortalanan bir borç ya da kredi yönünden) 10
10 (faiz bir banka tarafından elde edilmişse)
10 (tüm diğer durumlarda)**
78. BREZİLYA 15 15 (ticari markaların kullanımından veya kullanım hakkından doğan   gayrimaddi hak bedelleri)10 (tüm diğer durumlarda)

 

79. AVUSTRALYA 10 10
80. MALTA 10 10
 *   Anlaşmada faiz yerine “alacaktan kaynaklanan gelir”   olarak düzenlenmiştir.
** Protokolün 3 üncü maddesi ile Akit Devletlerin iç mevzuatları gereğince   %15’e kadar vergi alma hakkı da saklı tutulmuştur.

Bu içeriği paylaş