Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşverene Maliyeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01/07/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında  uygulanmak üzere yeni asgari ücret net 5,500.00 TL olarak açıklanmıştır. Yapılan yeni düzenlemeye göre asgari ücretin işverene maliyeti hesaplamaları aşağıdaki gibi olmuştur.

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

01/07/2022 - 31/12/2022

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET :  6.471,00 TL

SGK PRİMİ  (% 14) : 905,94 TL

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ  (% 1) : 64,71 TL

KESİNTİLER TOPLAMI : 970,65 TL

NET ASGARİ ÜCRET : 5.500,35 TL

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET : 6.471,00 TL

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) : 1.003,01 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 :129,42 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYET : 7.603,43 TL

 

Not : Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. "